Nyheter & Events

Undersøkelsen er snart ferdig

Vi er nesten ferdig med spørreundersøkelsen i alle landene og vil gjerne takke alle som har deltatt for at dere har tatt dere tid til dette. Vi håper deltagelsen i prosjektet har gitt et par aha-opplevelser om hverdagsforbruket og noen tanker om hvordan det kan reduseres.

De foreløpige resultatene fra undersøkelsen ser lovende ut. De neste månedene skal vi drøfte funnene våre med prosjektets referansegrupper. Vi prøver også å knytte funnene i prosjektet til den politiske situasjonen i hver by og hvert land. I 2017 starter vi arbeidet med å publisere funnene fra undersøkelsen.

20161007_Meeting_Marseille_


Samling i Marseille

Forskerne i prosjektet kommer fra fem ulike institusjoner: CIRED i Paris, folkehelseinstituttet i Heidelberg, Institutt for folkehelse og klinisk medisin i Umeå, Vestlandsforsking i Sogndal og TEC Conseil i Marseille. Her er noen av oss samlet på ved La Vieille Charité i Marseille i oktober.

I oktober var prosjektpartnerene fra Norge, Tyskland, Sverige og Frankrike samlet i Marseille.

5.-7. oktober 2016

HOPE-prosjektets fjerde samling for alle prosjektpartnerne fant sted 5.-7. oktober 2016 i Marseille.

Her la vi fram de første resultatene fra undersøkelsen, drøftet de foreløpige funnene og la planer for den vitenskapelige publiseringen. Vi diskuterte ellers hvordan resultatene skal analyseres videre og hvilke problemstillinger vi skal ta opp i den endelige prosjektrapporten.

Undersøkelsens siste del er en serie kvalitative dybdeintervjuer. Disse intervjuene skal gjennomføres i noen få husstander i hvert land.


 

marseillehope_oct2916-3


På besøk i Aix-En-Provence

5.-7. oktober 2016

Før samlingen besøkte prosjektpartnerne den franske case-byen, Aix-en-Provence. Sébastien Bruyère fra TEC Conseil, som kommer fra Aix, viste forskerne rundt. Vi besøkte rådhuset, Sainte-Sauveur-katedralen, fontenen ved La Rotonde og den historiske gangveien Cours Mirabeau. Vi fikk også smake en lokal delikatesse (søtsaken Calissons d’Aix), treffe medlemmer fra den franske referansegruppenog spise middag på en typisk fransk restaurant.

 

20161005_182942

Deltakerne på samlingen

Fra CIRED: Carine Barbier, Dorian Litvine og Franck Nadaud

Fra Heidelberg universitet: Rainer Sauerborn, Dorothee Amelung, Florian Dorner, Helen Fischer, Valérie Louis og Alina Vandenbergh Hermann

Fra Umeå universitet: Maria Nilsson, Camilla Andersson og Bore Sköld

Fra Vestlandsforsking: Carlo Aall, Marta Baltruszewicz og Karen Richardsen Moberg

Fra TEC Conseil : Ghislain Dubois, Sébastien Bruyère, Jean-Paul Céron og Jérémy Fischer