Undersøkelsen HOPE

Vi inviterer husholdninger i Bergen til å delta i HOPE, et europeisk forskningsprosjekt som Vestlandsforsking gjennomfører den norske delen av. HOPE (Husholdningers villighet til å redusere utslipp av klimagasser), er støttet av Norges Forskningsråd og undersøker hvordan husholdninger i fire byer i ulike europeiske land kan redusere sine bidrag til klimagassutslipp (karbonfotavtrykk).

Ved å delta, vil du få litt mer innsikt i dine og husholdningens vaner, handlinger, forbruk og hvor mye summen av alt dette påvirker klimaet. Dette skjer gjennom interaktivt og spillbasert intervju. Ytterligere informasjon om prosjektet, målet med studien og hvorfor det er viktig å gjennomføre prosjektet, finner du i det vedlagte informasjonsskrivet.

Alle husholdninger som deltar i det spillbaserte intervjuet vil motta et gavekort på 250 kroner. I tillegg vil alle deltakere bli med i en trekning der man kan vinne en premie til en verdi av rundt 9000 kroner (1000 euro).
Vil du vite mer? For nærmere informasjon om hva deltakelse i HOPE-prosjektet innebærer, kan du laste ned og lese følgende dokument:

Informasjonsskriv.pdf

Hvis du er interessert i å delta kan du oppgi kontaktinformasjonen din i feltene under, eller send en epost til hope@vestforsk.no.

Fyll ut feltene hvis du er interessert i å delta i HOPE-prosjektet