Publikationer

Se forskningsresultaten från HOPE-projektet och projektets kommande publikationer. Du hittar också ett urval av artiklar, bok-kapitel och andra publikationer som kan relateras till HOPE:s olika teman.

Till HOPE-projektets publikationer.
Till relaterade publikationer.