Nyheter

Om HOPE i Studio Ett – 28 april 2017

Lyssna på klippet på klippet!

Maria Nilsson, HOPE, kommenterar Novus-undersökning – 12 january 2017

Vi vill leva mer hållbart än vad vi gör i praktiken. Det är resultatet av en undersökning som TV4 Nyheterna gjort i samarbete med Novus. Maria Nilsson, projektledare för HOPE i Sverige, kommenterar.

Klicka på bilden för att kika på klippet!
20170112_hope_i_media_sv

HOPE i media den 5 december

SVT Västerbotten – Nya vanor kan halvera klimatpolitiken

Klicka på bilden för att kika på klippet!

SVT HOPE

Analys av data och steg 3 av HOPE

Under början på 2017 kommer mer information om detta

 

Om du vill anmäla intresse, få ett mer detaljerat inbjudningsbrev eller har frågor kan du kontakta: Maria Nilsson, forskningsledare, Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet. E-post maria.nilsson@umu.se

Första delen av undersökningen färdig

Vi är nu färdiga med första delen av HOPE, den så kallade Klimatmatchen, och vill gärna tacka alla som deltagit och tagit er tid med att svara på våra frågor! Vi hoppas att deltagandet har givit några aha-upplevelser om vardagsförbrukningen och några tankar om vad som kan göras för att minska hushållens klimatutsläpp.

De första resultaten från steg 1 ser lovande ut. De närmsta månaderna ska vi jobba med analyser tillsammans med våra partners och ta även diskutera dem med HOPE:s referensgrupper i varje land. Vi kommer också att väva samman resultaten med en studie en studie om policy-situationen i varje land. Nu påbörjar vi också nästa steg av HOPE där vi ska gå ut och göra djupintervjuer med ett urval av de hushåll som varit med på Klimatmatchen, för att ytterligare bygga kunskap om vilka utmaningar och möjligheter hushållen ser kring att sänka sina klimatutsläpp. Följ oss med andra ord vidare i HOPE!

Samling i Marseille 5-7 oktober 2016

20161007_Meeting_Marseille_

I oktober 2016 genomfördes HOPE-projektets fjärde workshop med alla projektpartners från Norge, Tyskland, Sverige och Frankrike. Mötet genomfördes i Marseille, Frankrike.
Vid mötet lade vi fram de första resultaten från undersökningen Klimatmatchen, diskuterade resultaten och planerade den vetenskapliga publiceringen. Vi diskuterade också hur resultaten ska analyserad vidare och vilka problemställningar vi ska ta upp i den slutliga projektrapporten.

HOPE:s sista del är en rad kvalitativa djupintervjuer. Intervjuerna ska i ett urval av de hushåll som deltog i Klimatmatchen, i varje land.

marseillehope_oct2916-3
Forskarna i projektet kommer från fem olika institutioner : CIRED i Paris, folkhälsoinstitutet i Heidelberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet, Vestlandsforsking i Sogndal och TEC Conseil i Marseille. Här är några av oss samlade vid La Vieille Charité i Marseille i oktober.

På besök i Aix –en-Provence

Innan workshopen vara alla partners inbjudna att besöka staden Aix-en-Provence, den stad i Frankrike där HOPE-studien genomförs. Besöket leddes av Sebastien Bruyère, från TEC Conseil och ursprungligen från Aix-en-Provence.

I programmet ingick en promenad genom staden och dess mest berömda platser (Stadshuset, katedralen Sainte-Sauveur, La Rotonde, La cours Mieabeau), test av det berömda bakverket Calissons d’Aix, och ett möte med Aix en Provence referensgrupp (PAB) i HOPE på Café des Deux Garçons, med sina tidstypiska utsmyckning från det tidiga 1800-talet, och middag på en typisk fransk restaurang.

20161005_182942

Närvarande vid mötet
För CIRED: Carine Barbier, Dorian Litvine, Franck Nadaud
För Heidelberg: Prof. Dr. Rainer Sauerborn, Dorothee Amelung, Florian Dorner, Helen Fischer, Valérie Louis, Alina Vandenbergh Hermann
För Umeå: Maria Nilsson, Camilla Andersson, Bore Sköld
För VESTLANDFORSKING: Carlo Aall, Marta Baltruszewicz, Karen Richardsen Moberg
För TEC Conseil : Ghislain Dubois, Sébastien Bruyère, Jean-Paul Céron, Jérémy Fischer

Workshop i Umeå om Klimatmatchen

8-11 januari 2016
Presentation av resultat från pilotstudien och planering av den stora studien.

Pilotstudien genomförs i respektive land

Vintern 2015/2016

Workshop och planering i Paris av pilotstudien

14-15 september, 2015 i Paris, Frankrike

Workshop i Marseille om projektinstrumentet

1-2 april, 2015 i Marseille, Frankrike

Kick off i Heidelberg

12-14 februari i Heidelberg, Tyskland
Projektstart och planering.